Marie Salomonová

Po ukončení dvoujazyčného studia na gymnáziu Open Gate, kde jsem složila českou i mezinárodní maturitu (International Baccalaureate), jsem získala stipendium Bakala Foundation a mohla jsem pokračovat studiem na University of Nottingham ve Velké Británii. Mým oborem byly neurovědy, jimž jsem se učila v rámci integrovaného magisterského studia. Při něm jsem také absolvovala vědeckou stáž v Neuroimunologickém ústavu slovenské akademie věd, kde jsem se věnovala vývoji animálních modelů Alzheimerovy choroby. O rok později jsem se v nottinghamské laboratoři ve své magisterské práci zabývala vlivem chemoterapie na hipokampální neurogenezi. Ke své práci jsem taktéž využívala animálních modelů, jejichž vývoji a využití v neurovědním výzkumu patologií bych se ráda věnovala i nadále při možném budoucím doktorandském studiu. Po návratu domů jsem se spolustipendistkou Terezou Růžičkovou stála u zrodu kampaně „Nevypusť duši!“, jejímž cílem je zvýšit informovanost Česka o psychickém zdraví a duševních chorobách. Náš projekt využívá sociálních sítí k šíření faktů, boření mýtů, zlepšení prevence a destigmatizaci psychických onemocnění.