Lukáš Fiedler

Jsem rodák z Českých Budějovic, kde by podle Járy Cimrmana chtěl žít každý, a zajímá mě, jak funguje život. Jde o fenomén poměrně těžko uchopitelný, k jehož studiu jsou třeba znalosti široké palety oborů od filosofie až po přírodní vědy.

Jako student na Gymnáziu Jírovcova jsem trávil čas především biologií. Zásadním způsobem mě ovlivnila biologická olympiáda, přes niž jsem postoupil na olympiády mezinárodní. Soutěžil jsem v týmové přírodovědné olympiádě EUSO a Mezinárodní biologické olympiádě za zisku stříbrných medailí.

Na katedře zoologie PřF JU jsem zkoumal invazní slunéčka a napsal o nich práci SOČ, za kterou mi byla udělena Cena Učené společnosti České republiky. Mým cílem je studovat obor Natural Sciences na University of Cambridge, v rámci kterého bych se mohl věnovat molekulární podstatě života. Ve volném čase rád hraji badminton, čtu, plavu a vedu entomologické exkurze.