Kateřina Šimonová

Může to být pro některé překvapením, ale nikdy jsem se nechtěla stát právníkem. Mým vysněným povoláním bylo stát se humanitárním pracovníkem. Měla jsem za to, že jen tak mohu opravdu pomoci lidem v tíživých životních situacích. Nakonec jsem se ale přihlásila ke studiu na právnické fakultě Západočeské univerzity.

Během mých studií jsem pracovala v advokátní kanceláři. Obchodní právo nicméně nikdy nebylo mojí vášní. Stěžejním momentem v mém životě byl okamžik, kdy jsem odjela jako výměnný student na Hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě. Zde jsem poprvé na vlastní oči viděla, jak ve skutečnosti vypadá systematické a rozsáhlé porušování lidských práv. Poté co jsem se vrátila do České republiky, abych dokončila můj poslední rok na univerzitě, bylo obtížné si představit, že budu pokračovat v mé práci v advokátní kanceláři potom co jsem zažila v Jordánsku a Palestině. Proto jsem se rozhodla opustit svět advokacie a místo toho jsem se přihlásila na stáž do Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky.

Od té doby se plně zaměřuji na oblasti lidských práv. Během následujících let jsem pracovala jako stážista v Mezinárodní organizaci pro migraci, u Evropského soudu pro lidská práva, nebo jako právník v Organizaci pro pomoc uprchlíkům a jako poradce u Ústavního soudu České republiky. V roce 2017 jsem získala Hermann a Marianne Straniak Fellowship a stala jsem se výzkumníkem v Ludwig Boltzmann Institutu pro lidská práva ve Vídni. Tato úžasná zkušenost, která mi dala jedinečnou příležitost stát se členem jednoho z nejlepších lidskoprávních výzkumných institutů v Evropě, mě ještě více utvrdila v tom, abych pokračovala cestě za mým snem, kterým je založení vlastní organizace zaměřující se na lidskoprávní advokační činnost.

Nejen díky skvělé finanční, ale i osobní podpoře Bakala Foundation, jsem si mohla splnit svůj téměř dětský sen, kterým bylo studium na Harvardově univerzitě. Právnická fakulta Harvardovy univerzity je nejen školou, jak se zde často říká, která vychovává budoucí světové lídry, ale především je to škola, která vzdělává lidi, kteří mohou změnit svět k lepšímu. Doufám, že jednoho dne se přesně takovým člověkem stanu i já.