Jan Blaha

Vyrůstal jsem v Přelouči, malém městě polabské nížiny nedaleko Pardubic. Zde jsem také podstatnou část svého života navštěvoval místní gymnázium. V tercii jsem se zapojil do programu PřF UK – Přírodovědci a od roku 2013 se účastnil Dětské vědecké konference, kterou právě Přírodovědci každoročně pořádají. V roce 2014 jsem byl na této konferenci oceněn Nadačním fondem Neuron na podporu vědy za svůj projekt zabývající se pH slin. Neuron a jeho mecenáš Jaroslav Řasa se rozhodli splnit mi můj dětský vědecký sen.

Přál jsem si poznat vědu z blízka. Během letních prázdnin jsem se tedy zúčastnil třítýdenní stáže na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Zde jsem se zapojil do projektu studujícího karbonickou anhydrázu Nce103p patogenní kvasinky Candida parapsilosis, který má za cíl porozumět funkci a vlastnostem tohoto enzymu, který by mohl sloužit jako potenciální cíl léčby pro nová antimykotika. Má třítýdenní stáž sice skončila, ale má účast na projektu nikoliv. Do projektu jsem zapojen do současnosti. Se získanými poznatky jsem se zúčastnil mnoha středoškolských soutěží a konferencí. Skrze EXPO SCIENCE AMAVET jsem postoupil až do mezinárodních konferencí I-SWEEEP 2016 a Intel-ISEF 2017, na kterých jsem získal 3. a 4. místo. V roce 2017 jsem získal ocenění Česká hlavička.

Můj zájem o vědu a molekulární biologii, který jsem za svoji dosavadní krátkou kariéru objevil, s časem jenom sílí, proto jsem se rozhodl tuto oblast také studovat na University College London, která mi pomůže získat důležité znalosti a zkušenosti tak, abych se mohl stát dobrým vědcem a mohl tak řešit významné problémy budoucnosti a přispět tak ke společnému snažení o dobře fungující a úspěšnou lidskou společnost.