Edita Chvojková

Jmenuji se Edita Chvojková a v současnosti studuji závěrečný ročník magisterského studia v oboru psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Díky podpoře Bakala Foundation budu moci ve svém studiu pokračovat výzkumně specializovaným magisterským programem na univerzitě v Haifě nebo Amsterdamu.

Na gymnáziu jsem díky svým skvělým vyučujícím toužila studovat matematiku. V závěrečném ročníku nám nicméně byla přidělena učitelka s poněkud jiným (a pro mě demotivujícím) přístupem, kvůli níž jsem od svého dlouhodobého plánu upustila. Po dlouhém rozmýšlení jsem dospěla k názoru, že psychologie by koneckonců nemusela být nejhorší volbou. Zároveň jsem (jako většina mých spolužáků) předpokládala, že s matematikou se během svého dalšího studia už nesetkám.

Z omylu mě vyvedla matematická statistika, jejíž základní kurz jsem absolvovala už v prvním ročníku. Od té byl už jen kousek k psychometrice – disciplíně, která propojuje matematiku s psychologií a zabývá se vývojem a kalibrací nových psychologických měřicích metod. Ve své bakalářské práci jsem vytvořila novou metodu měřící osamělost u velmi malých dětí. To souvisí s mou další specializací – ve svém studiu se zaměřuji zejména na vývojovou psychologii, přesněji řečeno na děti předškolního a mladšího školního věku. Má studie je nyní v recenzním řízení pro publikaci v impaktovaném vědeckém časopise. Na své fakultě rovněž pracuji jako výzkumník v Centru pro rozvoj nadaných dětí.

Doufám, že se zahraničními zkušenostmi a znalostmi budu moci posunout dětskou psychodiagnostiku směrem k vyššímu standardu běžnému v zahraničí.