Dominika Demlová

O roli architektury ve vytváření prostředí pro prožití našeho života a tak formování souvislostí mezi prostorem, materiály a lidmi se zajímám již dlouho. Co začalo hlavně jako obdiv estetických kvalit staveb kolem mě, se dále rozvinulo v průzkum různých definicí architektury. Ty vznikají jako odrazy pochopení a vnímání reality různými architekty, které jsou zachycené v jejich praktické i teoretické práci. Nejvíce mě tedy zajímá architektura, jako poezie reality.
Po dokončení střední školy v Praze a obdržení stipendia od Bakala Foundation jsem započala studium architektury na Architectural Association School of Architecture v Londýně. Pro rozvinutí mého zájmu o moderní i tradiční japonskou architekturu a estetiku, pokračuji momentálně v magisterském studiu architektury na University of Tokyo.