Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala se úspěšně prosadil ve světě obchodu, financí, médií, politiky i filantropie a je hrdým občanem České republiky a Spojených států amerických. S ohledem na to, jakých úspěchů se mu samotnému podařilo dosáhnout, se snaží nabízet příležitosti a možnosti ostatním, aby se i oni mohli ve svých životech posouvat dál. V devatenácti letech Zdeněk emigroval do Spojených států, byl přijat na University of California v Berkeley, kde studium ekonomie ukončil s vyznamenáním, a následně získal stipendium ke studiu na Tuck School of Business University Dartmouth College v New Hampshiru, které na jaře roku 1989 ukončil s vyznamenáním a titulem MBA. Mezitím ve Zdeňkově rodné zemi došlo ke změně politického režimu v důsledku sametové revoluce, pod poklidným vedením někdejšího disidenta a autora mnoha divadelních her Václava Havla. Komunistický režim tak vystřídaly základy tržní ekonomiky. V roce 1994 se Zdeněk, který mezitím získal zkušenosti v investičním bankovnictví v New Yorku, kde pracoval pro Drexel Burnham Lambert a Bank of America, a následně pro Credit Suisse First Boston v Londýně a Praze, stal spoluzakladatelem společnosti Patria Finance, první soukromé investiční banky v České republice. Při hledání nových investičních příležitostí založil Zdeněk v roce 2004 společně s několika dalšími partnery skupinu BXR Group zaměřenou na středoevropské a globální investiční příležitosti. Zdeněk se v obchodním světě významným způsobem angažuje dodnes. Společně s manželkou Michaelou založili BM Management, společnost vlastnící a spravující několik firem v České republice z oblasti nemovitostí, maloobchodu a médií a také provozující rozsáhlý multifunkční komplex. Zdeněk mimo to zůstává i aktivním investorem v rozličných projektech po celém světě.

Jako příklad člověka, který se vlastním úsilím vypracoval od základů, si Zdeněk obzvláště dobře uvědomuje, jaké měl štěstí na příležitosti, kterých se mu dostalo. Proto se tak usilovně snaží vytvářet možnosti pro mladé lidi, kteří si chtějí rozšířit své obzory. Poskytování stipendií, podpora formou sponzorovaného místa pro talentované studenty na Tuck School of Business University v Dartmouthu, podpora talentovaných studentů z České republiky během vysokoškolského studia v zahraničí prostřednictvím nadace Bakala Foundation, rozvoj vůdčích schopností v politice, obchodu, vědě a umění v zemích střední Evropy prostřednictvím místního zastoupení organizace Aspen Institute, podpora prostřednictvím nadace Foundation Zdeněk et Michaela Bakala pro talentované a ambiciózní vysokoškolské studenty ze Zdeňkova adoptivního domova ve Švýcarsku s touhu pokračovat ve svém dalším vzdělávání na předních univerzitách v zahraničí, podpora a šíření odkazu obrany lidských práv i literárního odkazu prvního prezidenta České republiky založením a provozováním Knihovny Václava Havla v Praze – to jsou jen některé ze současných charitativních a humanitárních projektů Zdeňka Bakaly a jeho manželky Michaely. Nadto je Zdeněk členem správní rady, Board of Overseers, na Tuck School of Business University Dartmouth College a působí v dalších charitativních a dobročinných uskupeních. Více o filantropii Zdeňka a Michaely Bakala.