Josefína Weinerová

Pokud do vyhledávače Google zadáte slovní spojení „Three cups of coffee a day…“ dozvíte se, že pití kávy vede k nižší pravděpodobnosti rakoviny, čistším tepnám a „řadě dalších zdravotních výhod“. Jiné zdroje naopak tvrdí, že je pití kávy asociované s větším rizikem rakoviny plic a u žen také větším rizikem zlomenin.

Co bychom z toho měli vyvodit?

S výsledky vědeckých studií se setkáváme denně, ať už je to ve zprávách, na sociálních sítích nebo v televizních diskuzích. Tvrdit o něčem, že je to podloženo vědeckým výzkumem má velkou přesvědčovací moc. Občas se ale ukazuje, že i s podloženými informacemi můžeme dojít k výsledkům, které si buď přímo protiřečí nebo přinejmenším dělají celkový obrázek reality velice nejasným. V rámci přednášky probereme, proč k tomuto problému dochází, zda důvěřovat vědecky podloženým tvrzením, a především zda pít kávu či ne.