Ondřej Michálek – Kaplicky Internship – Stáž v architektonickém studiu Evy Jiřičné

Darovali jsme 175 315

Program Kaplicky Internship organizuje Bakala Foundation ve spolupráci s londýnským Design Museum. Partnerem projektu je Nadační fond KAPLICKY CENTRE. V roce 2015 se držitelem Kaplický Internship stal Ondřej Michálek z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě ocenění získal možnost absolvovat tříměsíční stáž v londýnském studiu architektky Evy Jiřičné. Bakala Foundation hradila Ondřejovi Michálkovi cestu a náklady na pobyt v Londýně.