Nadační fond KAPLICKY CENTRE

Darovali jsme 50 000

Nadační fond KAPLICKY CENTRE je partnerem projektu Kaplicky Internship. Příspěvek Bakala Foundation byl nadačním fondem použit na rozvoj jeho dalších aktivit spojených s šířením a zpřístupňováním díla Jana Kaplického. Více o projektech: http://kaplickycentre.org/