Gabriela Franková – studium PrF MUNI

Darovali jsme 30 000

Na základě spolupráce se soutěží Česká Miss 2014 hradila Bakala Foundation v roce 2015 náklady na studium Gabriely Frankové na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.