Domov pro mne, z.s. – Zážitkový pobyt pro dospělé se zdravotním postižením

Darovali jsme 40 000

Již tradičně nadace spolufinancovala rekondiční pobyt pro dospělé s těžkým tělesným postižením, který pořádá zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) Domov pro mne. V roce 2015 se jej zúčastnilo 15 lidí.

Z příspěvku od nadace hradí spolek výdaje spojené s ubytováním účastníků tábora. Ostatní náklady jsou hrazeny z účastnických poplatků. Více o projektu: http://www.domovpromne.cz/volny-cas/zazitky/item/851-hura_do_stredoveku