Bakala Foundation podpoří již třetí ročník festivalu Na hlavu, přinášejícího komplexní pohled na duševní zdraví

Download article as

Sorry, this entry is only available in Czech.

Filmy s tematikou psychologické a psychiatrické péče, besedy s odborníky na téma výzkumu mozku a umělé inteligence nebo přednáška o tom, jak reagujeme na stres. To je jen část programu, který představí letošní ročník festivalu Na hlavu, pořádaný Národním ústavem duševního zdraví, a který už potřetí podpoří nadace Bakala Foundation. Festival je již druhým projektem s tematikou duševního zdraví, který nadace finančně podpořila.

 

„Partnerstvím festivalu navazujeme na dlouhodobou snahu nadace přispívat na destigmatizační aktivity a podporovat osvětu v oblasti duševního zdraví,“ vysvětluje ředitel Bakala Foundation Václav Pecha. Kromě filmového festivalu nadace finančně přispěla také neziskové organizaci Nevypusť duši, která již více než tři roky organizuje vzdělávací aktivity zaměřené na prevenci duševních onemocnění pro studenty na základních a středních školách.

 

Za oběma iniciativami stojí absolventi stipendijního programu Scholarship, kterým Bakala Foundation každoročně podporuje studenty z České republiky ve studiu na zahraničních univerzitách. Předtím než v roce 2015 zahájily kampaň Nevypusť duši, studovaly Marie Salomonová a Tereza Růžičková na univerzitách v Anglii. Jako jeden z inspiračních podnětů k založení neziskovky uvádějí fakt, že v Anglii byla o duševních onemocněních mnohem větší informovanost, což je motivovalo přinést něco ze zahraničního studia zpět do Česka. Dalším stipendistou Bakala Foundation, který se u nás v tomto tématu angažuje, je Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), pořádajícího festival Na hlavu.

 

Třetí ročník filmového festivalu se uskuteční v Městské knihovně v Praze od 31. ledna do 3. února 2019. Kromě devíti filmových snímků nabídne například přednášky ředitele NUDZ prof. Cyrila Höschla o tom, „co je v našem chování vrozené a co naučené“, nebo Ing. Eduarda Bakšteina, Ph.D. o využití technologií a umělé inteligence v péči o duševní zdraví.

 

Bakala Foundation je česká rodinná nadace Zdeňka a Michaely Bakalových, která už desátým rokem nabízí prostřednictvím programu Scholarship talentovaným studentům finanční podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Program je určen studentům z České republiky, kteří chtějí studovat bakalářský či magisterský program na zahraničních univerzitách a je jim méně než 33 let. Celková částka, kterou manželé Bakalovi doposud podpořili bezmála 150 studentů, činí více než 115 milionů korun. Přihlášky do letošního ročníku programu Scholarship mohou zájemci podávat do 15. dubna 2019 prostřednictvím online formuláře na webu nadace.

 

Více informací:

https://www.bakalafoundation.org

http://festivalnahlavu.cz

http://nevypustdusi.cz/

 

V případě dotazů prosím kontaktujte PR manažerku Bakala Foundation:

Zuzana Masná, masna@bakalafoundation.org, +420 601 593 949