FAQs
Scholarship

Jak probíhá první kolo výběrového řízení?

V prvním kole výběrového řízení za studenty hovoří pouze jejich písemné podklady. Výběrová komise je důkladně prostuduje a následně vyhodnotí. Na tomto základě pak vybere studenty, kteří budou pozváni k pohovorům. K pohovorům se snažíme pozvat co nejvíce nadějných studentů. Přesto je tento proces vzhledem k omezenému časovému prostoru vyhraněnému k pohovorům velmi konkurenční.

Může mít včasné podání přihlášky vliv na udělení stipendia, zvýší mé šance při posuzování?

Přihlášku je potřeba vyplnit a odeslat nejpozději v den posledního termínu (uveden na webu). Podání přihlášky ve výrazně dřívějším termínu neovlivní vaše šance na získání příspěvku. V každém případě doporučujeme nenechávat přihlášku na poslední chvíli. Přihláška je totiž velice obsáhlá, včetně eseje, akademické historie, studijního plánu a doporučení. Z tohoto důvodu je online aplikace přihlášky otevřena po dobu dvou měsíců.

Jak důležitá je moje esej, která je součástí přihlášky?

Velmi důležitá. Napoví nám, kdo opravdu jste, jak uvažujete, zda dokážete svoje myšlenky jasně formulovat. Proto je důležité, aby esej byla pouze vaším dílem. Neočekáváme, že vaše angličtina bude bez chyb. Očekáváme však, že myšlenky vámi prezentované jsou skutečně vaše. Chcete-li, můžete citovat. Pak ale s uvedením autora a zdroje. Platí, že případné plagiátorství je jednoznačným důvodem k vyřazení přihlášky z posuzování.

Jak a kdy odeslat doporučující dopis? Jak důležitý je doporučující dopis, jak by měl vypadat a v jakém jazyce má být, kdo by měl být jeho autorem? Co mám dělat v případě, že doporučující nemluví anglicky? Kolik mám mít doporučujících dopisů?

Váš doporučující dopis je jednou z nejdůležitějších součástí vaší přihlášky. Pro nás představuje objektivní zhodnocení vašich akademických i osobnostních kvalit, a proto by v ideálním případě měl pojmout oba uvedené aspekty vaší osobnosti. Doporučující dopis by měl být datován, adresován přímo nadaci a měl by obsahovat kontaktní údaje osoby poskytující doporučení, aby bylo doporučení případně možné ověřit.

Doporučení si vyžádejte nejlépe od současného vyučujícího nebo jiné osoby, která vás zná natolik dobře, aby dokázala posoudit obě výše uvedené stránky vaší osobnosti. Pokud již pracujete, může se jednat o osobu dozorující vaši práci. Zajímavá jsou pro nás i doporučení osob, se kterými jste spolupracovali na akademické půdě i mimo brány vaší školy. Doporučení, která naopak neshledáváme příliš užitečná, pocházejí od jazykových instruktorů, přátel či středoškolských vyučujících v případě, že již studujete na univerzitě. Také doporučení psaná původně pro jiný účel uchazečům příliš nepomohou.

Z důvodu mezinárodního složení naší výběrové komise musí být doporučující dopis vypracován v anglickém jazyce. V případě, že osoba poskytující vám doporučení nehovoří anglicky, prosíme o překlad (nemusí se jednat o ověřený překlad) a přiložení obou jazykových verzí.

V přihlášce je nutné vyplnit email/y na doporučující/ho a kliknout na SEND REQUEST. Doporučující tak obdrží emailem výzvu a odkaz, přes který doporučující dopis sám / sama do přihlášky nahraje. Přihláška bez doporučujícího dopisu není považována za kompletní. K přihlášce lze přiložit maximálně dva doporučující dopisy.

Jakou váhu přikládá výběrová komise studijním průměrům? Je nutné uvést také studijní průměry ze střední školy v případě, že již studuji na vysoké škole?

Ano. Studijní průměry, včetně těch středoškolských, poskytují výběrové komisi určitou objektivní představu o vašich dlouhodobých akademických výsledcích. Je to však jen jedno z kritérií, ke kterým komise přihlíží.

Mohu se do výběrového řízení přihlásit opakovaně, i když jsem v předchozím ročníku nebyl vybrán k pohovorům? Mohu se opětovně přihlásit i v případě, že jsem v minulosti neuspěl u pohovorů?

Odpověď na obě otázky zní ano. Nemůžeme sice zaručit, že podruhé budete úspěšnější, nicméně jsme v minulých kolech již udělili stipendium studentům, kteří se hlásili opakovaně. Některým studentům jsme také dali novou šanci při opakovaných pohovorech.  Velmi záleží na okolnostech, kvůli kterým byli tito studenti původně neúspěšní.

V případě, že mám zájem v zahraničí studovat část studia nebo jeden semestr namísto absolvování celého regulérního studia, mohu i přesto získat stipendium od Bakala Foundation?

Stipendium je určeno pro uchazeče nebo studenty ucelených bakalářských nebo magisterských programů na univerzitách v zahraničí. Není jej možné použít na financování studijních výjezdů, výměnných pobytů, nebo stáží. V přihlášce je potřeba uvést konkrétní univerzitu a obor, stejně tak jako délku studia. V případě, že se na univerzity teprve budete hlásit, máte možnost vyplnit do přihlášky i více možností, které zvažujete.

Co máte na mysli prestižní zahraniční univerzitou?

Kvalita vámi vybrané univerzity je pro hodnotící komisi velice důležitá, jelikož se jedná o akademické stipendium, a proces udělení stipendia je velice selektivní. Prestiž univerzity (hodnocená na základě světových srovnávacích žebříčků) ale zdaleka není jediným kritériem. Velice důležitá je také vaše schopnost zdůvodnit Váš výběr na základě specifického oboru, výzkumu nebo profesora, který na dané univerzitě působí. Rozhodně se nemusí jednat o univerzitu v rámci Ivy League nebo Oxbridge. Stipendium již bylo uděleno 171 studentům na 50 různých univerzitách po celém světě (údaj platný v roce 2020).

Mohu se do programu Scholarship přihlásit, i když už jsem držitelem jiného stipendia?

Ano. Je poměrně časté, že studenti usilují o financování z více než jednoho zdroje. V České republice působí několik nadací, jejichž štědrá podpora umožňuje talentovaným mladým lidem studium v zahraničí. Z pohledu Bakala Foundation není případný souběh vícero stipendií žádný problém.