FAQs
Scholarship

Může mít včasné podání přihlášky vliv na udělení stipendia, zvýší mé šance při posuzování?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Včasné podání přihlášky nijak neovlivní vaše šance na získání příspěvku. Může však být užitečné v případě, že výběrová komise bude požadovat další doplňující informace týkající se vaší osoby. Členům komise tak dopřejete potřebný čas navíc k zodpovědnému posouzení všech aspektů vaší přihlášky.

Jak důležitá je moje esej, která je součástí přihlášky?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Velmi důležitá. Napoví nám, kdo opravdu jste, jak uvažujete, zda dokážete svoje myšlenky jasně formulovat. Proto je důležité, aby esej byla pouze vaším dílem. Neočekáváme, že vaše angličtina bude bez chyb. Očekáváme však, že myšlenky vámi prezentované jsou skutečně vaše. Chcete-li, můžete citovat. Pak ale s uvedením autora a zdroje. V rámci našich možností si původnost textu či jeho pasáží ověřujeme a plagiátorství je jednoznačným důvodem k vyřazení přihlášky z posuzování.

Jak a kdy odeslat doporučující dopis? Jak důležitý je doporučující dopis, jak by měl vypadat a v jakém jazyce má být, kdo by měl být jeho autorem? Co mám dělat v případě, že doporučující nemluví anglicky? Kolik mám mít doporučujících dopisů?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Váš doporučující dopis je jednou z nejdůležitějších součástí vaší přihlášky. Pro nás představuje objektivní zhodnocení vašich akademických i osobnostních kvalit, a proto by v ideálním případě měl pojmout oba uvedené aspekty vaší osobnosti. Doporučující dopis by měl být datován, adresován přímo nadaci a měl by obsahovat kontaktní údaje osoby poskytující doporučení, aby bylo doporučení případně možné ověřit.

Doporučení si vyžádejte nejlépe od současného vyučujícího nebo jiné osoby, která vás zná natolik dobře, aby dokázala posoudit obě výše uvedené stránky vaší osobnosti. Pokud již pracujete, může se jednat o osobu dozorující vaši práci. Zajímavá jsou pro nás i doporučení osob, se kterými jste spolupracovali na akademické půdě i mimo brány vaší školy. Doporučení, která naopak neshledáváme příliš užitečná, pocházejí od jazykových instruktorů, přátel či středoškolských vyučujících v případě, že již studujete na univerzitě. Také doporučení psaná původně pro jiný účel uchazečům příliš nepomohou.

Z důvodu mezinárodního složení naší výběrové komise musí být doporučující dopis vypracován v anglickém jazyce. V případě, že osoba poskytující vám doporučení nehovoří anglicky, prosíme o překlad (nemusí se jednat o ověřený překlad) a přiložení obou jazykových verzí.

V přihlášce je nutné vyplnit email/y na doporučující/ho. Po jejím odeslání obdrží doporučující emailem výzvu a odkaz, přes který je potřeba doporučující dopis do přihlášky nahrát. Teprve ve chvíli, kdy doporučující dopis nahraje je přihláška kompletní. Přihlášku je tedy nutné odeslat v dostatečném předstihu, aby doporučující stihl zaslat svá doporučení do 15. května 2017.
Přihláška bez doporučujícího dopisu není považována za kompletní. K přihlášce lze přiložit maximálně dva doporučující dopisy.

Jakou váhu přikládá výběrová komise studijním průměrům? Je nutné uvést také studijní průměry ze střední školy v případě, že již studuji na vysoké škole?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Ano. Studijní průměry, včetně těch středoškolských, poskytují výběrové komisi určitou objektivní představu o vašich dlouhodobých akademických výsledcích. Je to však jen jedno z kritérií, ke kterým komise přihlíží.

Mohu se do výběrového řízení přihlásit opakovaně, i když jsem v předchozím ročníku nebyl vybrán k pohovorům? Mohu se opětovně přihlásit i v případě, že jsem v minulosti neuspěl u pohovorů?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Odpověď na obě otázky zní ano. Nemůžeme sice zaručit, že podruhé budete úspěšnější, nicméně jsme v minulých kolech již udělili stipendium studentům, kteří se hlásili opakovaně. Některým studentům jsme také dali novou šanci při opakovaných pohovorech.  Velmi záleží na okolnostech, kvůli kterým byli tito studenti původně neúspěšní.

V případě, že mám zájem v zahraničí studovat pouze rok nebo jeden semestr namísto absolvování celého regulérního studia, mohu i přesto získat stipendium od Bakala Foundation?

Sorry, this entry is only available in Czech.

V zásadě lze říci, že budeme vítat uchazeče, kteří mají o svém pobytu na zahraniční univerzitě a jeho přínosu pro svoji budoucnost dobrou představu a přicházejí k nám s jasným cílem. Tím může být dokončení základního čtyřletého vysokoškolského vzdělání, ročního  postgraduálního diplomu (např. LL. M), dvouletého programu (např. MBA) a výjimečně třeba i semestrálního studia s cílem dokončit diplomovou práci u mimořádného profesora. Všechny uchazeče podrobíme tomuto posouzení. Naplnění vize o určitém studijním cíli tak může mít různé podoby.

Co máte na mysli prestižní zahraniční univerzitou? Poskytujete stipendia i na jiné než americké a britské univerzity?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Abychom  byli schopni nějakého objektivního posouzení, posuzujeme vámi vybrané univerzity mimo jiné podle standardně vydávaných žebříčků nejkvalitnějších univerzit světa. Tyto univerzity se z velké části nacházejí právě v USA a Velké Británii a více než postavení na jakémkoli žebříčku za ně hovoří jejich jméno a tradice. Na druhou stranu chápeme, že hodnoticí kritéria v mnoha žebříčcích se mohou lišit a že i v jiných koutech světa jsou kvalitní univerzity, z nichž některé mohou být zcela výjimečné ve specifických oborech, svém výzkumu či pedagogickém zázemí. Proto budeme posuzovat i  uchazeče o takové kvalitní vzdělání. V každém případě se však budeme soustředit na studenty, kteří mají natolik výtečné schopnosti a mají dostatek odhodlání pro to, aby se ucházeli o studium na opravdu špičkových školách.

Mohu se do programu Scholarship přihlásit, i když už jsem držitelem jiného stipendia?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Ano. V minulosti jsme například podpořili jednoho ze stipendistů Fulbrightova programu, studenty podporované nadací The Kellner Family Foundation a dalšími.

Již jsem byl přijat na zahraniční univerzitu, ale nemohu si dovolit financovat své studium sám a nezískal jsem žádné z jiných zdrojů financování, o které jsem se ucházel. Mohu požádat o stipendium Bakala Foundation?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Ano. Na druhou stranu je třeba dodat, že takové načasování není z mnoha důvodů ideální. Rozhodnutí univerzity o přijetí obdržíte během jarních měsíců a v návaznosti na něj budete muset univerzitě rovněž sdělit, z jakých zdrojů hodláte studium financovat. Výsledky výběrového řízení programu Scholarship však budete znát až na podzim. Můžete zkusit požádat univerzitu o roční odklad studia (tzv. deferral), což mnohé univerzity umožňují, a přihlásit se do programu Scholarship.