Dalších 13 nadaných studentů bude studovat na prestižních univerzitách v zahraničí