Je udělení stipendia spojeno s nějakými závazky?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Naším posláním je poskytnout talentovaným a odhodlaným mladým lidem příležitost k dosažení akademických úspěchů a následně pak naplnění jejich životních cílů. Doufáme, že příjemci stipendia budou cítit odpovědnost vůči těm, kteří tolik štěstí v životě neměli, a budou se snažit společnosti díl svého štěstí vrátit prostřednictvím pomoci potřebným. Věříme také, že dřívější a současní příjemci stipendia zůstanou v kontaktu s Bakala Foundation, podělí se vzájemně o své zkušenosti a případně pomohou budoucím uchazečům o naše stipendia či zájemcům o studium v zahraničí.