Poslední dny na přihlašování do Kaplicky Internship

Sorry, this entry is only available in Czech.

Do 30. 6. mohou své práce přihlašovat zájemci o hrazenou tříměsíční stáž v prestižním londýnském ateliéru Adjaye Associates.

Pro velký zájem ze strany studentů nižších ročníků jsme rozšířili okruh možných kandidátů. Nově se mohou hlásit studenti architektonických oborů, kteří jsou v posledním ročníku bakalářského programu a studenti všech ročníků magisterského programu následujících škol: 

Akademie výtvarných umění v Praze – Obor Architektonická tvorba
České vysoké učení technické v Praze – Fakulta architektury
České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební
Technická univerzita v Liberci – Fakulta umění a architektury
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta stavební
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze – Katedra architektury
Vysoké učení technické v Brně – Fakulta architektury
Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební
Archip s.r.o.

Studenti mohou přihlašovat své školní práce, neboť soutěž je na volné téma. Soutěžní podmínky a náležitosti přihlášky jsou k dispozici zde. V případě doplňujících dotazů kontaktujte programovou manažerku Petru Judovou.