Studium v zahraničí se mění – zájem zůstává vysoký

RESPEKT: Katarína Svitková, Manažerka programu Scholarship, Bakala Foundation.

Program Scholarship během 12 let svého trvání finančně podpořil již 183 českých studentů. Stipendisté nejčastěji míří na univerzity ve Velké Británii, USA, Švýcarsku a v řadě dalších evropských zemí.

Jak se zájem o studium v zahraničí v posledních letech proměňuje?

Brexit způsobil kromě jiného výrazné zdražení studia v Británii pro evropské studenty, což ovlivnilo počty uchazečů zejména z východní Evropy. Na tuto změnu zareagovaly univerzity v zemích jako Nizozemsko, Belgie nebo Švýcarsko – ty za poslední rok evidují „přelévání“ mnohých uchazečů z Británie.

Co české studenty do zahraničí láká? A kde hledat možnosti financování?

Obrovským lákadlem je kvalita univerzit, individualizovaný a praktičtější styl výuky, mezinárodní komunita – nejde tedy jen o získání prestižního diplomu. Existuje možnost získat univerzitní stipendia na základě prokázání nižšího příjmu nebo díky studijním výsledkům – objem takové podpory je ale často omezený. Studenti také mohou získat stipendium od několika nadací v Česku – Bakala Foundation podporuje motivované uchazeče již 12 let.

Jakými částkami nadace studenty podporuje, a na co lze stipendium využít?

Nejčastěji se jedná o částku 250 až 350 tisíc korun ročně na studenta. Výjimkou však nejsou ani roční částky kolem 1 milionu korun, v případě prestižních univerzit v USA nebo post-brexitové Británii. Výběr zemí, univerzit ani studijních oborů není omezen. Stipendium je možné využít na školné, ubytování a další náklady. Podpora trvá po celou dobu studia.

Jaká kritéria musí studenti splnit, když se chtějí o stipendium ucházet?

Rozhodující je zejména finanční potřebnost stipendia – podpora nadace je určena uchazečům, kteří by bez ní zvládli uhradit studium jen s velkými obtížemi nebo vůbec. Uchazeči musí vyplnit komplexní online přihlášku. Ty nejlépe hodnocené posouváme do druhého kola, kde musí finalisté přesvědčit mezinárodní odbornou porotu, že právě oni si stipendium zaslouží. Kromě úrovně znalostí také zváží schopnost chápat mezioborové souvislosti a pozitivní společenský dopad.

Přihlášky do 13. ročníku programu Scholarship jsou otevřeny do 18. ledna 2022. bakalafoundation.org