Rok s pandemií posílil média a proměnil práci novinářů

U čtenářů a diváků oživila pandemie zájem po rychlém získávání informací, to ale nahrává šíření dezinformací. O to důležitější je role novinářů, kteří by měli umět svým konzumentům nabízet ověřená fakta. To je jeden z nejdůležitějších závěrů ankety Jak pandemie změnila způsob práce médií, do níž se zapojili novináři z deseti zemí.

Jde o respondenty z České republiky, Polska, Ukrajiny, Litvy, Estonska, Běloruska, USA, Moldavska, Rumunska a Bulharska, kteří se účastnili rozvojového programu Journey: Journalism Bootcamp pořádaném každoročně od roku 2015 nadací Bakala Foundation. Letos v létě se program uskuteční již po šesté. Přihlášky budou otevřené do 30. dubna 2021. Úspěšní kandidáti získají stipendium pokrývající veškeré náklady, včetně kurzovného, ubytování, cestovních výdajů nebo stravy.