Informatická láska Markéty a Jakuba Tomkových. Jak vypadá „vědecké dospívání“ i mateřská dovolená v Oxfordu?

ego!: Seznámili se na pražském matfyzu, kde nalezli zalíbení v informatice a také jeden ve druhém. A po studiu se rozhodli objevit svět. Svět vědy. V Anglii.

Na zahraničních univerzitách se potkávají doktorandi s různým přístupem. Jedni spíš očekávají, že udělají, co se jim řekne. Ti druzí chtějí přicházet s nápady, vymýšlet nové cesty. Manželé Markéta a Jakub Tomkovi sami sebe řadí do druhé skupiny. Tomu se naučili ve světě − věřit si, zbytečně se nepodceňovat, umět prodat výsledky své práce. Důkazem jejich kvalit je nabídka Oxfordu, aby tam po dokončení doktorátu pokračovali v práci na postdoktorandských pozicích. Na prestižních univerzitách to není zrovna obvyklé. …