V jakém jazyce bude pohovor probíhat?

Vzhledem k mezinárodnímu složení výběrové komise bude buď celý, nebo alespoň část pohovoru veden v anglickém jazyce.