Pokrývá stipendium získané od Bakala Foundation veškeré náklady spojené se studijním programem nebo musím spoléhat na další zdroje financování?

Odpověď záleží na vaší konkrétní finanční situaci a nákladech vámi vybraného studijního programu. Přestože naším cílem je především zmírnit finanční zátěž obvykle spojenou se studiem na výjimečných vzdělávacích institucích, současně se snažíme podpořit v každém studentovi pocit odpovědnosti za vlastní vzdělání a budoucnost. Proto od každého studenta očekáváme, že se bude snažit v rámci svých možností alespoň částečně zajistit financování svého studia vlastními silami. Doporučujeme proto, aby každý student využil dle možností některou z následujících variant spolufinancování: požádal o finanční pomoc přímo na vybrané univerzitě, využil možnosti bezúročné půjčky s odkladem splatnosti dané např. při studiu ve Velké Británii, práce na kampusu v případě studia v USA, případně vlastních úspor z prázdninových brigád apod.

V době, kdy se studenti ucházejí o naše stipendium, většinou neznají přesnou částku potřebné finanční pomoci. Námi udělená částka proto představuje spíše odhad sumy, kterou bude student ze zdrojů Bakala Foundation potřebovat. V návrhu vycházíme z celkových předpokládaných studijních nákladů, odhadu finanční pomoci, kterou můžete získat přímo od vybrané univerzity či formou studentské půjčky, a z dalších vámi uvedených zdrojů.

Pokud po přijetí na konkrétní univerzitu zjistíte, že námi navržená částka v kombinaci s ostatními zdroji není dostatečná, můžete se na nás znovu obrátit a my v odůvodněných případech původně udělenou sumu navýšíme tak, abyste byl schopen svá studia započít.