Kdy a jakým způsobem obdržím částku stipendia?

Úhrada školného a ubytování bude provedena přímo na účet univerzity v termínu požadovaném konkrétní univerzitou. Částka určená k pokrytí životních nákladů bude převedena na váš účet v době započetí studií.