Kdo tvoří výběrovou komisi?

Výběrovou či hodnoticí komisi tvoří dvě skupiny osobností. První jsou lidé úzce spojeni s Nadací. Její členové mohou ke svému rozhodnutí využít mimo jiné zkušeností z předchozích let, mohou kvalitu studentů vzájemně srovnávat. Nadto pak každoročně oslovujeme řadu osobností, jejichž morální integrita a profesionální zázemí mohou sloužit jako silný důkaz jejich nezávislosti a odůvodněnosti rozhodnutí. Většina z členů komise sama studovala na prestižních zahraničních univerzitách nebo jsou respektovanými autoritami v oblasti vzdělávání a v dalších oborech.