Vyrozumění uchazečů o Scholarship o postupu do druhého kola

Poslední dubnový den se uzavřely přihlášky do programu do 9. ročníku programu Scholarship, kam letos poslalo přihlášky rovných 200 studentů. Hodnoticí komise Bakala Foundation nyní prochází přihlášky, z nichž do druhého kola vybere asi 10 procent uchazečů, kteří se o stipendium na studium v zahraničí budou ucházet během pohovoru ve dnech 12. – 13. září 2018 v Praze.

Úspěšní uchazeči budou o svém postupu do druhého kola vyrozuměni v polovině srpna 2018.