Přijímáme přihlášky do programu Journey: Journalism Bootcamp

Od 20. února 2017 je možné podávat přihlášky do desetidenního intenzivního kurzu žurnalistiky. Letošní kurz se bude konat v Praze od 5. do 15. srpna. Kurz je otevřen studentům žurnalistiky a mediálních studií z Bulharska, ČR, Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Polska, Rumunska, Slovenska, Ukrajiny, USA a Velké Británie. Více informací naleznete zde.