Bakala Foundation Student Hub je informační, poradenské a podpůrné centrum sloužící stipendistům programu Scholarship i široké veřejnosti zajímající se o studium na zahraničních univerzitách.

Student Hub se skládá z 3 specializovaných center:

Informační centrum

Poskytuje informace o univerzitním studiu v zahraničí studentům, pedagogům, rodičům i veřejnosti.

  • objasňuje zájemcům obecné podmínky a předpoklady zahraničního univerzitního studia
  • nabízí profily vybraných univerzit a přibližuje okolnosti studentského života v zahraničí
  • informuje v jakém rozsahu a do jaké míry je program Scholarship schopen přispět k realizaci ambice studovat na zahraniční univerzitě
  • aktivně spolupracuje se středními školami, gymnázii, studenty i pedagogy po celé republice ve snaze rozšiřovat povědomí o podmínkách a možnostech studia na zahraničních univerzitách.

Poradenské centrum

Nabízí pomoc a podporu stipendistům Programu Scholarship ve všech fázích univerzitního studia v zahraničí.

  • nabízí zájemcům osobní konzultace zaměřené na nejrůznější aspekty přijímacího procesu
  • poskytuje informace ohledně studia na zahraničních univerzitách: od výběru akademického programu přes formální i neformální požadavky pro přijetí až po praktickou pomoc s přihláškami
  • využívá praktických zkušeností absolventů Programu Scholarship se studiem v zahraničí k cílenému předávání rad a doporučení uchazečům ze stejného oboru

Podpůrné centrum

Nabízí pomoc a podporu absolventům Programu Scholarship při hledání pracovního uplatnění.

  • nabízí absolventům podporu při jejich formální profesní přípravě, například formou efektivnějšího rozvíjení profesních konexí, doporučeními, jak psát motivační dopisy, jak strukturovat svůj životopis, nebo jak se připravit na pracovní pohovor
  • napomáhá stipendistům rozvíjet jejich profesní potenciál organizováním neformálních setkání s úspěšnými profesionály
  • vytváří příležitosti formou profesního mentorování pro zlepšení orientace v praktické problematice vlastního oboru a přesnějšího nasměrování svého profesionálního snažení

Užitečné dokumenty

Student hub disponuje množstvím „publikací“ a „online materiálů“, které poskytují ucelené informace o různých aspektech přijímacího procesu na zahraničních univerzitách a standardizované zkoušky jako jsou testy SAT, GRE nebo jazykové zkoušky TOEFL/IELTS.

V případě zájmu o půjčení literatury kontaktujte Andreu Svobodovou.

Přednášky a semináře

Semináře, prezentace, tematicky zaměřené přednáškové cykly a osobní konzultace představují hlavní osu interakce mezi BFSH a veřejností a jsou vyjádřením snahy poskytnout studentům, pedagogům, rodičům i široké veřejnosti relevantní informace zahrnující nejrůznější aspekty zahraničního studia.

Adam Podhola: Zachraň jídlo aneb jak vybudovat úspěšnou iniciativu
27. listopad 2017
Jak se hlásit na britské univerzity?
14. listopad 2017
Miroslav Pošta: Překladatel v době technologické
31. říjen 2017
Jak (a kam) psát vědecké či populárně-naučné články již na střední škole?
5. červen 2017

In the spotlight

Svou povahou spíše normativní přednáškový cyklus se zaměřuje na pozvání hostů k diskusím a výměnám názorů týkajících se univerzitního vzdělávání a kvality vysokoškolských systému v USA, ve Velké Británii i jinde, rovněž finančním aspektům studia v zahraničí a dalším relevantním tématům.
Přednášky v tomto cyklu se uskutečňují jednou měsíčně.

60 minut s…

Svou povahou spíše instruktážní přednáškový cyklus se zaměřuje na pozvání hostů s úspěšnou profesní praxí, kteří se dělí o svou zkušenost a unikátní vhled do praktické problematiky akademického výzkumu, profesního rozvoje a jiných relevantních oblastí studentského zájmu.
Přednášky v tomto cyklu se uskutečňují jednou měsíčně.

Studium v zahraničí

Prakticky zaměřené semináře a workshopy si kladou za cíl poskytnout zájemcům základní informace, vedení a sdílet praktické zkušenosti při výběru zahraničních univerzit, akademického programu, vyplňováním přihlášek a dalších praktických úkonů spojených se studiem v zahraničí.