TZ: České studující naděje na křižovatce: dvě pětiny upřednostňují praxi v zahraničí, třetina chce pracovat doma

Stáhnout zprávu jako

Mírná většina talentovaných studentů, kteří jsou současnými či bývalými žadateli o stipendium nadací Bakala Foundation a Nadace The Kellner Family Foundation, je nespokojena s úrovní vzdělávání v České republice. Téměř dvě pětiny z nich plánují po ukončení magisterského stud ia zůstat po několik let v zahraničí a získávat tam pracovní zkušenosti. Naopak třetina studentů preferuje návrat do České republiky.

Z výzkumu společnosti Datank, který třetím rokem sleduje názory tuzemských studentů na českou i zahrani ční výuku, vyplývá, že stále převažuje mírná nespokojenost s úrovní vzdělávání v ČR v poměru 56 ku 44 %. Drtivá většina respondentů (94 %) vidí hl avní přínos zahraničního studia v kvalitě výuky a ve špičkových profesorech. Studenti preferují univerzity v z ahraničí také díky možnosti získání kvalitních kontaktů pro budoucí kariéru (76 %) či působení v multikulturním prostředí a s ním spojeném osvojení si cizích jazyků.

Oslovení studenti si svůj obor vybrali zejména podle skutečnosti, zda je dané odvětví zají má a baví (78 %). Podstatně nižší důraz kladli na fakt, jestli jejich obor bude perspektivní s ohledem na jejich budoucí pracovní uplatnění (37 %). Bez zřetele na to, jaký obor studují, pokládají za nejperspektivnější technické a přírodovědné obory (92 %), naopak za obory bez výrazné perspektivy považují ty umělecké (12 %).

„Z výsledků průzkumu je patrné, že spíše než materiální hledisko vidí studenti v možnosti studia v zahraničí naplnění svých hodnot a snů. Jsem velmi rád, že jsme letos v rámci programu S CHOLARSHIP podpořili další ch třináct českých talentovaných studentů, kteří by si studium na prestižních zahraničních univerzitách nemohli dovolit,“ uvedl Václav Pecha, ředitel Bakala Foundation.

„Velmi nás těší, že můžeme přispívat ke vzdělávání akademick y nadaných mladých lidí na uznávaných univerzitách po celém světě. Rádi bychom, aby se naši stipendisté vraceli zpět do České republiky, aby zde zúročili nabyté vzdělání a praxi a aktivně podpořili rozvoj naší země . V letošním akademickém roce jsme poskytli finanční granty 52 studentů m a celkový počet stipendistů tak přesáhl stovku ,“ uvedla Hana Halfarová, ředitelka projektů Open Gate a Univerzity N adace The Kellner Family Foundation.

Velká Británie nebo Česká republika?

O své budoucí kariéře má napr ostá většina studentů jasno. Téměř dvě třetiny (61 %) talentů , kteří již zahraniční univerzitu studují v rámci bakalářských oborů nebo se na n ě právě chystají , chtějí v cizině zůstat a dále studovat.

U studentů magisterských oborů je daleko silnější motivace zúročit získané znalosti v zaměstnání v České republice. Po skončení studia chce v tuzemsku pracovat 30 % respondentů, tedy o 7 % méně než studentů, kteří chtějí usilovat o krátkodobé či dlouhodobé angažmá v zahraničí. Vysněnou destinací pro práci v cizině je Velká Británie (49 %), následují USA (19 %), Německo a země Beneluxu (6 %).