Newsletter leden 2016

Stáhnout zprávu jako

Láká vás studium v zahraničí?

Bakala Foundation opět vyhlašuje program Scholarship. Dnešním dnem počínaje je možné podávat přihlášky do 7. ročníku atraktivního stipendijního programu, který podporuje mladé talentované uchazeče o ucelené studium bakalářských a magisterských oborů na prestižních zahraničních univerzitách. Uzávěrka letošních přihlášek je 31. května 2016. Zájemci se mohou do programu přihlásit pouze elektronicky, prostředni ctvím webového formuláře na stránkách Bakala Foundation. Jednou z nezbytných podmínek pro přijetí žadatele je napsání eseje v anglickém jazyce na vybrané téma. Témata esejí najdete zde . Budoucí stipendisté jsou vybíráni ve dvou kolech. V prvním kole posoudí odborná porota všechny přihlášky a nejlepší uchazeče pak pozve na osobní pohovor, který se koná v září 2016. Z těch pak vybere budoucí stipendisty. O stipendia je mezi studenty velký z ájem, například v loňském ročníku se přihlásilo 238 zájemců, k pohovorům před hodnotící komisi odborníků z různých oborů pak bylo vybráno 22 z nich. Nejlepších 13 studentů se pak mohlo radovat z udělení stipendia.

Naši stipendisté: Prezidentem Bakala Scholars byl zvolen Ján Michalčák

Ján Michalčák se od dětství aktivně věnuje dění na politické scéně, zajímá se o moderní evropské dějiny a ekonomii. Od září 2014 studuje bakalářský obor Politi cs and East European Studies na britské University College London. Vybraný obor mu díky své flexibilitě umožň uje tyto zájmy dále rozvíjet – k tradičním politologickým předmětům si přibral ekonomii a německý jazyk. Ján také oceňuje důraz, jenž jeho obor klade na region bývalého sovětského bloku. Po svém návratu do ČR chce pracovat na kultivaci politického prostřed í. Mimo posluchárny se aktivně věnuje akademickému debatování – v roce 2012 reprezentoval ČR na mistrovství světa ve středoškolské debatě v Kapském městě. Debatuje také na univerzitní úrovni. Je vášnivým čtenářem a fanouškem fotbalu. V lednu 2016 si ho st ipendisté zvolili jako svého zástupce do čela Bakala Scholars. Stipendisté si svého prezidenta volí každoročně. Ján Michalčák vystřídal v této funkci Nikitu Poljakova.

Poradenské centrum – Student HUB

Koncem listopadu jsme otevřeli poradenské a podpůrné centrum Bakala Foundation pro zájemce o studium ucelených bakalářských a magisterských programů v zahraničí. Přibližně třikrát za měsíc pořádáme přednášky o všem, co s sebou studium v cizině nese. Spolupracujeme na nich se studenty a absolventy programu Scholarship. Poskytujeme také individuální konzultace po předchozí domluvě. Nově jsme pro vás připravili také knihovnu s množstvím publikací a materiálů, které poskytují komplexní informace o různých aspektech přijímacích řízení na zahraničních univerzitách, jako jsou testy SAT, GRE nebo jazykové zkoušky TOEFL/IELTS.

Achillova data IV

Tříměsíční kurz pro studentky a studenty žurnalistiky a mediálních oborů pořádá letos Bakala Foundation už počtvrté. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními nástroji, aktuálními trendy a metodami in – depth žurnalistiky v souvislostech, které budou moci následně využít při vlastní práci. Do kurzu se mohou hlásit 3 – 4členné týmy začínajících novinářů a studentů žurnalistiky v ČR. Každému ze 7 přijatých týmů bude přidělen jeden mentor (novinář), se kterým budou členové průběžně konzultovat své postupy při zpracování zvoleného tématu. Přihlášky lze podávat do 1. února 2016 na stránkách Bakala Foundation . Kurz začne třídenní sérií wor kshopů 17. – 19. února 2016 v Americkém centru v Praze. Mezi mentory a lektory jsou Jana Ustohalová (MF DNES), Pavla Holcová (České centrum pro investigati vní žurnalistiku), Jindřich Šídlo (Hospodářské noviny), Tomáš Němeček (novinář), Markéta Dobiášová (Česká televize), David Macháček (Česká televize), Ondřej Kundra (Respekt), Jaroslav Spurný (Respekt) či Internet research specialist Paul Myers (Research Cl inic, BBC Academy).