TZ: Bakala Foundation ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v Praze pořádají kurz pro studenty žurnalistiky z osmi zemí světa

Stáhnout zprávu jako

V pražské Gröbeho vile probí há od 10. do 18. srpna 2015 projekt „Journey: journalism boot camp“, dvoutýdenní intenzivní kurz novinářských dovedností pro studenty žurnalistiky z osmi zemí světa. Kromě pětice českých studentů s e programu zúčastní nadějní také novináři z Bulharska, Maďarska, Polska, Ru munska, Slovenska, USA a Ukrajiny.

K účasti na projektu bylo vybráno 20 studentů z 247 přihlášených . Zúčastní se d esetidenní série seminářů pod vedením expertů z novinářské praxe, včetně dvou držitelů Pulitzerových cen, Charlese Ornsteina a Jesseho Eisingera.

Projekt Journey si klade za cíl seznámit studenty s posledním vývojem v oblasti médií a tematicky se bude zab ývat například verifikací fotografií a multimediálního obsahu, prací s online databázemi nebo moderními způsoby prezentace mediálních výstupů online. Řeč avšak přijde i na klasické novinářské postupy jakými jsou správné vedení rozhovoru , struktura psané či multimediální reportáže nebo práce s tzv. whistleblowery jako zdrojem informací . Program vyvrcholí třídenním praktickým cvičením v terénu pod vedením zkušených editorů agentury Reuters.

Po návratu do domovských zemí pak budou jednotliví účastníci projektu pod vedením přidělených mentorů pracovat na individuálních projektech na společné téma – „Moc obyčejného člověka: Organizací ke změně.“ Výstupem projektu budou novinářské práce v rozmanitých formách a s rozmanitým obsahem .

„ Je zcela na rozvaze studentů samotných , jak dané téma pojmou a v jakém kontextu jej zpracují. Z odevzdaných prací posléze nezávislá porota vybere tu nejlepší, jejíž autor získá cenu z nejhodnotnějších – stáž v pražské centrále rádia Svobodná Evropa, hrazenou zcela z prostředk ů Nadace ,“ uvedl Václav Pecha, ředitel Bakala Foundation.

Kromě samotného rozvoje novinářských schopností jednotlivých účastníků si organizátoři programu kladou též za cíl vytvořit platformu pro výměnu informací a zkušeností mezi mladými novináři z účastn ických zemí.

Projekt podpořila společnost O2 Czech Republic.