Pomáháme studentům mířícím na prestižní světové univerzity

Program Scholarship

“Ve svých devatenácti letech Zdeněk Bakala opustil komunistické Československo, aby v USA podnikl základní investici do své budoucnosti: získal kvalitní vzdělání ve svobodné zemi. Odjížděl s nemnoha dolary v kapse a na náročná studia si vydělával prací. Prvotřídní vzdělání zůstává i dnes nedocenitelnou hodnotou, jejíž získání vyžaduje tvrdou práci a osobní odpovědnost. Proto jsme tady a talentovaným českým studentům mířícím na přední zahraniční univerzity finančně pomáháme. Pokud máte kuráž, talent a disciplínu, které tato investice vyžaduje, je pro vás The Bakala Foundation tím pravým místem, na které se obrátit.”

Dáme vašemu snažení křídla. Létat už musíte sami.

Stipendijní program Scholarship je určen zájemcům o studium uceleného bakalářského nebo magisterského programu na prestižních zahraničních univerzitách. Spolupracují na něm česká nadace Bakala Foundation se svojí sesterskou organizací Fondation Zdenek et Michaela Bakala ve Švýcarsku.

Přihlašovat se do programu Scholarship 2016 můžete od 11. 1. 2016.

Do programu Scholarship 2016 se mohou hlásit pouze zájemci splňující tato kritéria:

- občan ČR nebo občan jiného státu s povolením k trvalému pobytu v ČR
- věk do 33 let /ke dni podání přihlášky/
- hlásí se nebo plánuje hlásit do bakalářského nebo magisterského studijního programu v zahraničí

Uzávěrka přihlášek do programu Scholarship 2016 byla 31. května 2016.

Pohovory se uskuteční 15. a 16. září 2016 v Praze.

Informace o tom, zda jste k pohovorům postoupili, budeme rozesílat nejpozději 15. srpna 2016.

 

TÉMATA ESEJÍ 2016

Esej na jedno z následujících témat v rozsahu maximálně 600 slov v anglickém jazyce je součástí elektronické přihlášky. Pro letošní rok byla vybrána tato témata:

1. "Education without values, as useful as it is, seems rather to make man a more clever devil." – C. S. Lewis. Please discuss.

2. Discuss the following statement: "The darkest places in hell are reserved for those who maintain their neutrality in times of moral crisis. " – Dante Alighieri

3. Reflect upon a time when you failed. How has this experience changed the way you approach challenging situations today?

 Naše studijní poradkyně je vám připravena nabídnout pomocnou ruku při výběru konkrétní univerzity. Nejpozději během srpna od nás všichni uchazeči obdrží výsledky prvního kola výběru a ti úspěšnější pozvání k pohovorům, které se obvykle konají v polovině září.