Za deset let existence nadace věnovali manželé Bakalovi jejím prostřednictvím na činnost 50 subjektů téměř 75 milionů korun. Podpořili tak celou řadu projektů z oblasti vzdělávání, kultury nebo zdravotnictví.

Bakala Foundation se drží svého hesla „vzdělání je nejlepší investice“, a proto velké úsilí směřuje především na rozvoj vzdělávání a schopností studentů. Proto nadace podpořila například soutěž středoškoláků v debatování Studentská Agora, mezinárodní konferenci o orální historii Ioha Prague či vznik think-tanku IDEA pro podporu svobodného akademického bádání při institutu CERGE. Kromě toho spolufinancovala i projekt Lepší škola pro všechny, jehož cílem je pomoci učitelům se zaváděním inkluzivního vzdělávání. Manželé Bakalovi se finančně podíleli i na rekonstrukci škol v Ostravě a obci Odry a spolufinancovali množství dalších projektů zaměřených na vzdělávání.

Michaela a Zdeněk Bakalovi přispívají Centru moderního umění DOX a podpořili festivaly Struny podzimu, Ostravské dny, Trutnoff a NODO.

Mezi další oblasti, ve kterých Bakala Foundation dlouhodobě pomáhá, patří zdravotnictví. Finančně se podílela na koupi přístroje na diagnostiku plicních onemocnění, který slouží v Nemocnici na Homolce. Podílela se na financování terapeutických pomůcek pro hendikepované děti a dlouhodobě přispívá na rekondiční pobyty dospělých se zdravotním postižením. Nezapomíná ale ani na podporu farností, a proto pomohla zaplatit rekonstrukci varhan v pražském kostele U Salvátora, rekonstrukci poutního místa pražského kostela Panny Marie Vítězné či dostavbu vzdělávacího centra a kostela Svatého ducha v Ostravě-Zábřehu.

Nadační příspěvky v roce 2015

Darovali jsme 500 000

Člověk v tísni, o.p.s. - Příběhy bezpráví

Příspěvek na projekt Příběhy bezpráví umožnil nabídnout školám dokumentární i hrané filmy a další pomůcky vhodné k výuce dějepisu. Součástí projektu jsou filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky a filmaři. Proběhly studentské literární soutěže, semináře pro pedagogy, výstavy pro veřejnost. Od roku 2009 studenti udělují Cenu Příběhů bezpráví za odvážné postoje a činy v době komunistického režimu. Více o projektu: https://www.jsns.cz/cz/pribehybezpravi/25/Pribehy-bezpravi.html

Darovali jsme 500 000

Člověk v tísni, o.p.s. - Lepší škola pro všechny

Ne všichni mají nadání a schopnosti studovat na prestižních zahraničních univerzitách. I proto Bakala Foundation podpořila projekt Lepší škola pro všechny, který učitelům pomáhá se zaváděním inkluzivního vzdělávání. Společné vzdělávání pro všechny představuje velkou výzvu a mnoho učitelů z něj má obavy. V rámci tohoto projektu mají učitelé k dispozici přednášky, školení a materiály, které jim usnadňují zavádění inkluzivního vzdělávání v jejich školách a …

Celý článek

Darovali jsme 500 000

Ostravské centrum nové hudby – spolek - Ostravské dny 2015

Nadačním příspěvkem podpořila Bakala Foundation také konání festivalu Ostravské dny 2015. Tento festival je zaměřen na soudobou klasickou hudbu, a to povahy avantgardní, experimentální i riskantní. Festivalu předchází Institut, který umožňuje mladým skladatelům pracovat po tři týdny se světově proslulými osobnostmi soudobé hudby. Festival Ostravské dny seznamuje veřejnost s díly, která nebyla dosud v České republice uvedena, či mají na …

Celý článek

Darovali jsme 250 000

„Struny podzimu“ – spolek - Stipendium Strun podzimu

Bakala Foundation poskytla příspěvek festivalu Struny podzimu na udělení stipendií na podporu mladých jazzových talentovaných hudebníků při jejich zahraničním studiu. Více o projektu: http://www.strunypodzimu.cz/stipendium/

Darovali jsme 200 000

Univerzita Karlova v Praze – FYKOS - Týden s aplikovanou fyzikou a Den s experimentální fyzikou

FYKOS je FYzikální KOrespondenční Seminář určený středoškolákům se zájmem o fyziku. Řada stipendistů Bakala Foundation – fyziků – prošla na střední škole právě semináři FYKOSu. I to bylo důvodem, proč nadace podpořila dvě akce, které FYKOS pořádá – Týden s aplikovanou fyzikou a Den s experimentální fyzikou. Na obou akcích mají účastníci jedinečnou možnost setkat s fyzikou v neobvyklých situacích a souvislostech, nebo …

Celý článek

Darovali jsme 175 315

Ondřej Michálek – Kaplicky Internship - Stáž v architektonickém studiu Evy Jiřičné

Program Kaplicky Internship organizuje Bakala Foundation ve spolupráci s londýnským Design Museum. Partnerem projektu je Nadační fond KAPLICKY CENTRE. V roce 2015 se držitelem Kaplický Internship stal Ondřej Michálek z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě ocenění získal možnost absolvovat tříměsíční stáž v londýnském studiu architektky Evy Jiřičné. Bakala Foundation hradila Ondřejovi Michálkovi cestu a náklady na pobyt v Londýně.

Darovali jsme 50 000

Nadační fond KAPLICKY CENTRE

Nadační fond KAPLICKY CENTRE je partnerem projektu Kaplicky Internship. Příspěvek Bakala Foundation byl nadačním fondem použit na rozvoj jeho dalších aktivit spojených s šířením a zpřístupňováním díla Jana Kaplického. Více o projektech: http://kaplickycentre.org/

Darovali jsme 40 000

Domov pro mne, z.s. - Zážitkový pobyt pro dospělé se zdravotním postižením

Již tradičně nadace spolufinancovala rekondiční pobyt pro dospělé s těžkým tělesným postižením, který pořádá zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) Domov pro mne. V roce 2015 se jej zúčastnilo 15 lidí. Z příspěvku od nadace hradí spolek výdaje spojené s ubytováním účastníků tábora. Ostatní náklady jsou hrazeny z účastnických poplatků. Více o projektu: http://www.domovpromne.cz/volny-cas/zazitky/item/851-hura_do_stredoveku

Darovali jsme 30 000

Gabriela Franková – studium PrF MUNI

Na základě spolupráce se soutěží Česká Miss 2014 hradila Bakala Foundation v roce 2015 náklady na studium Gabriely Frankové na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.