The Bakala Foundation Scholarship offers financial support to highly-achieving Czech students looking to study abroad.

Who is eligible?

  • Prospective students seeking an integrated bachelor’s or master’s programs at a leading university abroad
  • Young people looking for an academic experience that would intellectually enrich them and help them to achieve the best possible education
  • Students who want more from their studies abroad than just improving their language and a cultural exchange

We are looking for ambitious students aiming to study at the world’s top institutions. The Czech Bakala Foundation works on the scholarship program in coordination with the Fondation Zdenek at Michaela Bakala, its sister organization in Switzerland.

Criteria for applying 

  • Czech citizenship or a permanent residence permit in the Czech Republic
  • Age up to 33 years by the filing date of the application

Online applications accepted until May 15, 2017. Applicants will be notified of the results by August 15, 2017 at the latest. Successful applicants will be invited for final interviews taking place in Prague on September 12 and 13, 2017.

We are not accepting applications. The 2018 form will be accessible again from January 18, 2018.

Online Application

Our goal is to enable students to follow the academic path which would allow them to get the best conditions for their growth and development, both personal and academic.

Topics for the year 2017

An essay is a mandatory part of the Scholarship application. The essay should be written in English, and is limited to 600 words. It should be written directly to the electronic application form.

1.

Can an individual influence sustainability of natural resources? How is one supposed to act in order to contribute to the process of maintaining life on Earth?

2.

To what extent should medicine and mankind interfere in the matters of life and death? Are doctor assisted suicides, abortions, artificial insemination, etc. crossing the line?

3.

What is the most fascinating example of progress in your field over the last 100 years and how can it influence the future of the field? (Write as if for intelligent readers outside your field.)

Our students

These and other students that successfully mastered before you

More about our scholars

FAQs

Dáváte přednost uchazečům z některých vybraných oborů?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Nikoli. Žádný studijní obor předem nevylučujeme ani neupřednostňujeme. Naším cílem je podpořit studenty různých zaměření a zájmů, což se následně promítá do vyšší konkurence při výběru studentů z některých populárních oborů jako je ekonomie, matematika a fyzika, mezinárodní vztahy a další.

Které typy studijních programů podporujete?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Naše stipendia jsou určena jak pro studenty základních univerzitních programů (undergraduate studies), tak pro pokračující studenty (graduate studies). Obě skupiny uchazečů se snažíme posuzovat odděleně a pro obě máme k dispozici přibližně stejný rozpočet. Program Scholarship nepodporuje doktorandské programy.

Mým cílem je po skončení střední školy studovat na vysoké škole v zahraničí. Kdy mám podat přihlášku do programu Scholarship?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Vzhledem k tomu, že v době konání Scholarship pohovorů je již na většině univerzit zahájen podzimní semestr, je vhodné, žádat o stipendium rok před podáním přihlášky na zahraniční vysokou školu. Pokud studujete na střední škole, je vhodné žádat o stipendium ve druhém pololetí třetího ročníku (septimy). V případě, že stipendium získáte, můžete se začít připravovat na přijímací řízení na zahraniční univerzitu s vědomím, že v případě přijetí vám Bakala Foundation pomůže uhradit náklady na studium.

Uzávěrka přihlášek do programu Scholarship 2017 je 15. května 2017. Informace o tom, kdo postupuje k pohovorům, bývá uchazečům rozesílána v první polovině srpna. Pohovory se uskuteční v Praze 12. a 13. září 2017.

Podporujete studenty, kteří se na univerzity teprve hlásí či budou hlásit, nebo studenty, kteří již byli ke studiu přijati?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Termíny našich uzávěrek jsou nastaveny ve prospěch studentů, kteří se na univerzity teprve hlásí. Je tomu tak proto, že jedním z našich cílů je podpořit především ty nadějné studenty, kteří o studiu na opravdu kvalitních univerzitách sice uvažují, ale finanční stránka takového studia pro ně může představovat velkou překážku. Udělení našeho stipendia je při realizaci jejich snu podpoří a dodá jim odvahy. Studenti již přijatí se o naše stipendium mohou také ucházet. Může se jednat například o studenty, kteří byli přijati na základě brzké přihlášky (early admission) nebo o studenty, kteří si finance na první roky studia již zajistili, jejich zdroje však nevydrží na celá studia a žádají o podporu do budoucích let.