The Kaplicky Internship is a program providing recent architecture graduates from Czech universities the opportunity to spend three months on an internship in a prestigious London studio where they have the chance to work on projects under the auspices of renowned architects.

How to participate

Participants are chosen through an architectural competition on a theme of their choosing during the last year of their studies. The winner of the competition is awarded an internship in London and provided with airfare and pocket money for their stay.

The dates of the internship are arranged individually depending on the schedules of the applicant and the studio.

The program is organized by the Bakala Foundation in cooperation with the London Design Museum. The  Kaplicky Centre is also a partner.

 

Kaplicky Internship 2017:

Photogallery of the Kaplicky Internship 2017

Press Release, October 6, 2017: The third annual competition for young architects, the Kaplicky Internship, has its winner

Press Release, April 19, 2017: The 3rd Kaplicky Internship competition is open with the winner receiving an exclusive internship with the renowned Allies and Morrison architecture and urban planning studio

 

Kaplicky Internship 2016:

Video of the Kaplicky Internship 2016

Photogallery of the Kaplicky Internship 2016

Press Release, October 21, 2016: Ms. Petra Ross has become the second recipient of the Kaplicky Internship

 

Kaplicky Internship 2015:

Video of the Kaplicky Internship 2015

Photogallery of the Kaplicky Internship 2015

Press Release, October 9, 2015: Ondřej Michálek became the first ever laureate of the Kaplicky Internship

Conditions of competition 2017

Program je určen studentům závěrečných ročníků architektonických oborů českých vysokých škol (seznam viz níže). Účastníci zároveň musí být občany České republiky, nebo zde mít uděleno povolení k trvalému pobytu a hovořit anglicky.

 

Výběr účastníka stáže probíhá formou neanonymní soutěže. Soutěžní práce se spolu s vyplněnou přihláškou a písemnou prací na téma “Jan Kaplický a architektura” odevzdávají k rukám zplnomocněného člena pedagogického sboru na každé z příslušných fakult (seznam kontaktních osob viz sekce Ke stažení), kde také následně probíhá předvýběr nejlepších odevzdaných prací. Z vybraných postupujících pak již celkového vítěze vybírá nezávislá porota, složená ze zástupců samotného architektonického studia a Design Museum a dvou expertů nominovaných Bakala Foundation a Nadačním Fondem Kaplicky Centre.

Application

Applications for the Kaplicky Internship 2018 will be open from March to June 2018.

Download application

Elaboration 2017

Soutěžní práce je v prvním kole odevzdávána v libovolném odpovídajícím formátu, v případě postupu do druhého výběrového kola však musí obsahovat nebo být doplněna o následující:

Textová část

Základní informace a stručná charakteristika díla, včetně zdůvodnění výběru místa a vlastního koncepčního řešení, v maximálním rozsahu 2400 znaků včetně mezer, v českém a ve stejném rozsahu v anglickém jazyce.

 

Stručná anotace díla (zkrácený text charakteristiky díla) pro elektronický katalog soutěže a pro prezentaci práce na webových stránkách organizátorů v maximálním rozsahu 1000 znaků včetně mezer, v českém a ve stejném rozsahu v anglickém jazyce.

Grafická část

1 panel v grafickém uspořádání dle nadefinovaného vzoru ve formátu tiskového PDF, B1, s dodrženým formátem CMYK.

 

4-6 ks fotografií či perspektiv (včetně fotografií nebo perspektiv použitých na panelu) s poměrem stran 16:9 – šířka:výška, min. rozlišení 1890x1063px, tedy 16×9 cm při rozlišení 300 DPI, ve formátu TIF nebo JPG v tiskové kvalitě, očíslovaných dle pořadí důležitosti pro zveřejnění v elektronickém katalogu soutěže, na webu soutěže a pro případnou prezentaci díla mediálními partnery soutěže. Veškerá technická dokumentace musí mít uvedena měřítka.

 

Svou soutěžní práci spolu s vyplněnou a podepsanou přihláškou a písemnou prací na téma “Jan Kaplický a architektura” prosím odevzdejte kontaktní osobě na fakultě, kde studujete.

FAQs

Jak se dozvím, že má práce postoupila do dalšího kola?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Seznam prací postupujících do finálového kola bude zveřejněn na těchto webových stránkách. Všichni finalisté budou také vyrozuměni emailem.

Bude program Kaplický Internship realizován každý rok?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Ano, nadace Bakala Foundation má v plánu pokračovat v programu Kaplický Internship i v dalších letech. Architektonické studio, ve kterém vítěz soutěže absolvuje stáž, se každý rok mění.

Ve kterých měsících bude stáž probíhat?

Sorry, this entry is only available in Czech.

Konkrétní data začátku a konce stáže závisí na dohodě mezi architektonickým studiem a samotným stážistou, budeme se snažit vyjít vstříc oběma stranám.