TZ: Dalších 13 stipendistů bude díky Bakala Foundation studovat na prestižních zahraničních univerzitách

Download article as

Bakala Foundation rozdělila letošní stipendia pro mladé talenty, kteří chtějí studovat na některé z prestižních zahraničních univerzit. Stipendia uděluje nadace v rámci programu SCHOLARSHIP již šestým rokem. I letos byl o stipendia mezi studenty silný zájem. Z celkem 238 zájemců bylo vybráno k pohovorům před hodnotící komisi odborníků z různých oborů 22 z nich.

Nejlepších 13 studentů se mohlo na konci pohovorů radovat z udělení stipendia, které jim finančně ulehčí studium na prestižních zahraničních univerzitách.Konkrétní výše podpory se liší podle země, kde chtějí získávat vzdělání a také podle preferencí studentů, z nichž někteří chtějí pokrýt pouze část nákladů na studium či další životní náklady. Nadace stipendistům garantuje podporu po celou dobu studijního programu, na kterou ji získali.

„Každým rokem se přesvědčujeme o tom, že vzdělání je nejlepší investice. U studentů se každým rokem zvyšuje úroveň jejich angličtiny, jejich schopnost vést náročnou debatu s porotci v cizí řeči i napsat poutavou esej. Setkání s talentovanými studenty je neuvěřitelně pozitivním zážitkem, který nás povzbuzuje v našem úsilí. Jsem vděčná, že můžeme být u realizace snů studentů a přispět jim osobně, ale také k dobrému jménu naší země a zkvalitnění české společnosti,“ uvedla předsedkyně správní rady Bakala Foundation Michaela Bakala.

Každý z žadatelů o stipendium spolu s podáním přihlášky zpracovával esej na jedno ze tří základních témat. Mohli se věnovat otázce, zda by sociálně znevýhodněné skupiny mely mít přednostní přístup k elitnímu vzdělání, nebo řešit jakou roli hrají univerzity v budoucnosti vzděláváni. Bude mít vysoké školství stejnou formu, budeme studovat stejné obory, nebo se vyvine v něco zcela nového? Ve své eseji se mohli také zamyslet nad rolí vzdělávacích institucí v souvislosti s rostoucí propastí mezi chápáním a výkladem svobody projevu a náboženskou svobodou.

Studenti vybraní k pohovorům měli 25 minut, aby přesvědčil hodnoticí komisi, proč je vhodným kandidátem na získání stipendia. Kromě motivace studovat vybraný obor a dosažených výsledků se členové komise zajímali i o budoucí plány žadatelů, jejich postoj ke vzdělání, ochotu angažovat se ve veřejném životě a mimoškolní aktivity uchazečů.

„Na mladých lidech, kteří se každý rok hlásí do programu SCHOLARSHIP, vidím jejich touhu po kvalitním vzdělání. Každý z nich má jasnou představu o svém kariérním a životním cíli.  Jsem rád, že jim můžeme ulehčit cestu za vysněným vzděláním,“ uvedl ředitel AspenInstute Prague Radek Špicar, který je již několik let členem hodnoticí komise.

Noví stipendisté z řad středoškoláků i vysokoškoláků pocházejí z 6 krajů České republiky (Jihomoravský, Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Moravskoslezský kraj a Praha). Pestrá je i škála oborů, kterým se chtějí na zahraničních univerzitách věnovat. Nejvíce studentů bude získávat znalosti z oblasti přírodních a sociálních věd (po 4 studentech). Další 3 stipendisté se budou snažit získat akademický titul v rámci studia humanitních oborů a 2 v oborech aplikované vědy. Finanční příspěvek od nadace Bakala Foundation získalo 5 žen a 8 mužů. Celkově nadace podpořila 6 studentů přijatých na bakalářské studium a 7 žadatelů na magisterské obory.

Jeden z nich se letos přesvědčil, že se vyplatí své úsilí nevzdávat. Adam Lalák se pohovorů před odbornou komisí účastnil již potřetí a až letos uspěl. Díky získanému stipendiu tak bude pokračovat v magisterském studiu filozofie na University of Cambridge, kde již získal titul bakaláře. Adam se mimo studium věnuje také podpoře Tibetu. Pracoval s tibetskými uprchlíky v Indii. Jeho koníčkem je logika. Vymyslel karetní hru na učení logického myšlení a používání logických operátorů.

Adam tak doplnil již rovnou stovku stipendistů, kterým nadace Bakala Foundation poskytla finanční podporu v rámci programu SCHOLARSHIP. Z dlouhodobých statistik programu vyplývá, že o stipendia žádají mladí talentovaní lidé ze všech krajů České republiky. Nejvíce z nich má zájem studovat sociální vědy a humanitní obory – 35 respektive 25%. Přibližně pětina chce získat titul v aplikovaných vědách a každý desátý žadatel chce studovat na uměleckých školách.

 

Složení hodnoticí komise programu SCHOLARSHIP v roce 2015:

 

Michaela Bakala, předsedkyně správní rady Bakala Foundation, podnikatelka a filantropka

Petra Buzková, advokátka a bývalá místopředsedkyně PSP ČR

Kristýna Borsodi, studijní poradkyně Bakala Foundation

Pepper de Callier, publicista, autor a kouč

Miloš Čermák, novinář a spisovatel

Cyril Höschl, psychiatr a vysokoškolský pedagog

Alan Krautstengl, prezident Anglo – American University

Ján Michalčák, Vice president Bakala Scholars

Michal Pěchouček, vysokoškolský pedagog a specialista v oblasti počítačových technologií

Jonathan Stein,vedoucí redaktor Project Syndicate

Radek Špicar, ředitel Aspen Institute Prague, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR

Vanda Thorne, vysokoškolská pedagožka, akademická ředitelka NY University v Praze

Michael Žantovský, bývalý diplomat, autor, překladatel a ředitel Knihovny Václava Havla
Nadace Bakala Foundation

Bakala Foundation již šestým rokem nabízí prostřednictvím programu SCHOLARSHIP talentovaným českým studentům finanční podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Program je určen talentovaným studentům z České republiky, kteří chtějí studovat bakalářský či magisterský program na zahraničních univerzitách a je jim méně než 33 let.Stipendia v rámci programu SCHOLARSHIP nepředstavují pouze jednosměrnou jízdenku na semestr či rok v zahraničí. Studenty, kteří mají vynikající studijní výsledky a nejsou schopní si své studium financovat vlastními silami, nadace podporuje po celou dobu jejich studijního programu. Více o programu najdete na www.bakalafoundation.org.