Tisková zpráva: Bakala Foundation otevřela 7. ročník programu Scholarship

Download article as

Dnešním dnem počínaje je možné podávat přihlášky do 7. ročníku atraktivního stipendijního programu Scholarship, který podporuje mladé talentované uchazeče o ucelené studium bakalářských a magisterských oborů na prestižních zahraničních univerzitách. Uzávěrka letošních přihlášek je 31. května 2016. Zájemci se mohou do programu přihlásit pouze elektronicky, prostřednictvím webového formuláře na www.bakalafoundation.org .

Jednou z nezbytných podmínek pro přijetí žadatele je napsání eseje v anglickém jazyce na vybrané téma. Témata esejí najdete zde . Budoucí stipendisté jsou vybíráni ve dvou kolech. V prvním kole posoudí odborná porota všechny přihlášky a nejlepší uchazeče pak pozve na osobní pohovory, které se konají v září 2016. Z těch pak vybere budoucí stipendisty. O stipendia je mezi studenty velký zájem, například v loňském ročn íku se přihlásilo 238 zájemců, k pohovorům před hodnotící komisi odborníků z různých oborů pak bylo vybráno 22 z nich. Nejlepších 13 studentů se pak mohlo radovat z udělení stipendia.

Nadace Bakala Foundation
Bakala Foundation již sedmý m rokem nabízí prostřednictvím p rogramu S cholarship talentovaným českým studentům finanční podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Program je určen talentovaným studentům z České republiky, kteří chtějí studovat bakalářský či magisterský program na zahraničních univerz itách a je jim méně než 33 let. Stipendia v rámci programu S cholarship nepředstavují pouze jednosměrnou jízdenku na semestr či rok v zahraničí. Studenty, kteří mají vynikající studijní výsledky a nejsou schopn í si své studium financovat vlastními silami, nadace podporuje po celou dobu jejich studi jního programu .

V rámci programu S cholarship nadace podpořila v posledních 7 let ech již 100 nadaných studentů. Z dlouhodobých statistik p rogramu vyplývá, že o stipendia žádají mladí talentovaní lidé ze všech krajů Č R . Nejvíce z nich má zájem studovat sociální vědy a humanitní obory – 35 respektive 25 %. Přibližně pětina chce získat titul v aplikovaných vědách a každý desátý žad atel chce studovat na uměleckých školách .