Tisková zpráva: Bakala Foundation otevřela 7. ročník programu Scholarship

Download article as

Sorry, this entry is only available in Czech.

Dnešním dnem počínaje je možné podávat přihlášky do 7. ročníku atraktivního stipendijního programu Scholarship, který podporuje mladé talentované uchazeče o ucelené studium bakalářských a magisterských oborů na prestižních zahraničních univerzitách. Uzávěrka letošních přihlášek je 31. května 2016. Zájemci se mohou do programu přihlásit pouze elektronicky, prostřednictvím webového formuláře na www.bakalafoundation.org .

Jednou z nezbytných podmínek pro přijetí žadatele je napsání eseje v anglickém jazyce na vybrané téma. Témata esejí najdete zde . Budoucí stipendisté jsou vybíráni ve dvou kolech. V prvním kole posoudí odborná porota všechny přihlášky a nejlepší uchazeče pak pozve na osobní pohovory, které se konají v září 2016. Z těch pak vybere budoucí stipendisty. O stipendia je mezi studenty velký zájem, například v loňském ročn íku se přihlásilo 238 zájemců, k pohovorům před hodnotící komisi odborníků z různých oborů pak bylo vybráno 22 z nich. Nejlepších 13 studentů se pak mohlo radovat z udělení stipendia.

Nadace Bakala Foundation
Bakala Foundation již sedmý m rokem nabízí prostřednictvím p rogramu S cholarship talentovaným českým studentům finanční podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů. Program je určen talentovaným studentům z České republiky, kteří chtějí studovat bakalářský či magisterský program na zahraničních univerz itách a je jim méně než 33 let. Stipendia v rámci programu S cholarship nepředstavují pouze jednosměrnou jízdenku na semestr či rok v zahraničí. Studenty, kteří mají vynikající studijní výsledky a nejsou schopn í si své studium financovat vlastními silami, nadace podporuje po celou dobu jejich studi jního programu .

V rámci programu S cholarship nadace podpořila v posledních 7 let ech již 100 nadaných studentů. Z dlouhodobých statistik p rogramu vyplývá, že o stipendia žádají mladí talentovaní lidé ze všech krajů Č R . Nejvíce z nich má zájem studovat sociální vědy a humanitní obory – 35 respektive 25 %. Přibližně pětina chce získat titul v aplikovaných vědách a každý desátý žad atel chce studovat na uměleckých školách .