60 minut s Josefem Opatrným o akademické kariéře humanitního zaměření

Zvažujete perspektivu humanitně zaměřené akademické kariéry v Čechách? Zajímá vás, jaké jsou radosti i úskalí akademické práce, případně s ní spojené kariérní vyhlídky? Bakala Foundation Student Hub si dovoluje vás pozvat na debatu s Josefem Opatrným, vedoucím Střediska ibero-amerických studií (SIAS) Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.

Po maturitě na SVVŠ v Rakovníku vystudoval FF UK (obor historie – čeština), která se posléze stala jeho profesním působištěm. Roku 1991 se habilitoval a v roce 1995 se stal profesorem obecných dějin. Specializuje se na novověké dějiny Latinské Ameriky, zejména Kuby, a také na dějiny Spojených států amerických, především indiánské války v USA 19. století. V letech 1996–1999 zastával post viceprezidenta Asociace evropských historiků-latinoamerikanistů (AHILA). Kromě SIAS přednášel i na Metropolitní univerzitě Praha a je členem edičních rad celé řady odborných periodik v České republice i v zahraničí. Zasedá též ve vědeckých radách a mimořádně bohatá je jeho organizační činnost na půdě nejen české, ale i světové iberoamerikanistiky. Absolvoval řadu přednáškových pobytů na univerzitách v Mexiku, Francii, Polsku, a zejména Španělsku, kde byl oceněn prestižním Řádem Isabely Kastilské. Vedle toho je přidruženým členem Fóra pro studium Kuby Univerzity ve Wolverhamptonu. Mimo vlastní vědecké práce je bohatá jeho tvorba na poli literatury faktu.

https://www.eventbrite.com/