Kaplicky Internship – Mezinárodní nominace diplomových prací 2016