Workshop Studium humanitních věd ve Velké Británii

Jitka Štollová stipendistka Bakala Foundation a doktorandka na Trinity College, University of Cambridge si v úterý 5. ledna 2016 v našem Studen Hub povídala se zájemci o studium humanitních věd ve Velké Británii.

Jitka hovořila například o kolejním systému na Oxbridge, o struktuře výuky, podpůrném systému pro studenty a o úskalích náročného studia. V neposlední řadě se snažila vyvrátit mýtus, že University of Oxford je je univerzita, kde je vhodnější studovat humanitní obory a University of Cambridge ty přírodovědné.