Info pro uchazeče o SCHOLARSHIP

Hodnotící komise Nadace Zdeňka Bakaly finalizuje výběr studentů, kteří budu pozváni k pohovorům (uskuteční se patrně začátkem října). Pokud vybraní studenti nebudou moci přijít osobně, pohovory mohou být i přes skype.