“Dad, could I go to Harvard one day?”

“Tati, mohl bych jít studovat na Harvard?” ptá se jeden z našich studentů. Ano, díky naší Nadaci může, jak vám prozradí eseje, které najdete u portrétů našich stipendistů.