Výsledky SCHOLARSHIP budou až v říjnu

Do 15. 6. můžete posílat své přihlášky do programu SCHOLARSHIP, do 6.9. bude hodnotící komise vybírat ty nejlepší studenty, kteří budou pozváni k pohovorům. Až po jejich absolvování (v říjnu) bude zřejmé, kdo od nás získá finanční podporu. Neúspěšní uchazeči mohou být informováni dříve.