Většina studentů zahraničních univerzit se chce časem vrátit do ČR

Z průzkumu, který mezi uchazeči o program SCHOLARHIP provedla agentura Datank, vyplynulo, že talentovaní studenti mají jasnou představu o svém zahraničním studiu. Podle 94 % respondentů je největším přínosem studia na prestižních zahraničních univerzitách kvalita výuky. Oceňují vyšší míru dialogu s profesory, možnost získání zajímavých kontaktů (77 %) a větší šanci uplatnění na trhu práce (62 %). Více než tři čtvrtiny oslovených studentů by si přálo alespoň po určitý čas pracovat v zahraničí, ale zároveň jejich podstatná část (72 %) chce následně uplatnit získané zkušenosti v ČR. Prezentace průzkumu médiím se účastnil i Dominik Miketa (v tričku Nadace ZB).