Šťastné cesty 2013

přejeme všem studentům, učitelům a partnerům Nadace Zdeňka Bakaly.