Měsíc před uzávěrkou máme 32 žadatelů

Do 15. června nám můžete posílat přihlášky do SCHOLARSHIP programu. Pak bude hodnotící komise vybírat studenty, kteří se zúčastní pohovorů.