KONZULTACE PŘES SKYPE

Každé ponděli od 15 do 17 hodin nabízíme konzultace na skypu pod skype jménem NadaceZdenkaBakaly. Naše studijní poradkyně Vám poradí v otazkách týkajících se přijímacího řízení na zahraniční univerzity a programu SCHOLARSHIP.