Adam Podhola: Zachraň jídlo aneb jak vybudovat úspěšnou iniciativu

Přihlásit se

Chcete založit vlastní iniciativu nebo sdružení s dobrým úmyslem a nevíte kde začít? Jak najít a motivovat partu dobrovolníků, aby vám ve svém volném čase pomáhali dosáhnout vašeho cíle?

Přijďte v pondělí 12.6.2017 od 17h do BF Student Hubu!

Adam Podhola, spoluzakladatel sdružení Zachraň jídlo, nám poví příběh sdružení, které se z dobré vůle několika mladých lidí stalo českým fenoménem. Zachraň jídlo je sdružení upozorňující na mrhání potravinami, které hledá způsoby jak neplýtvat. Mezi jejich aktivity patří například pravidelné paběrkování, balíčky pro firmy, hostina pro tisíc, či spolupráce s prodejci na zahrnutí „ošklivé zeleniny“ (zelenina, která nesplňuje parametry krásy, tudíž se nedostane do prodeje a vyhodí se) do jejich sortimentu. Více se dočtete zde: http://zachranjidlo.cz/nas-tym/

Těšíme se na vás.

Registrace: https://bfh32.eventbrite.com/