Vstup Zdeňka Bakaly na pole charitativních aktivit není úzce propojeno s datem založení nadace. Nejrůznější smysluplné veřejně prospěsné projekty začal Zdeněk Bakala podporovat již dávno před tím. Ať již se jednalo o finanční pomoc věnovanou galeriím, církvi či nemocnicím. Na základě vlastní zkušenosti dané odchodem z komunistického Československa za lepším vzděláním a smysluplnějším životem  byla však jeho charitativní činnost nejčastěji směrována do oblasti kulturního a intelektuálního rozvoje.

Více o nadaci
9

let

113

stipendistů

100

mil. Kč

66

grantů

75

mil. Kč

Aktuality

Vzdělání

Image

Scholarship

Program Scholarship Bakala Foundation nabízí talentovaným a cílevědomým českým studentům podporu, kterou potřebují ke splnění svých studijních snů.

Více o Scholarship
Image

Kaplicky Internship

Kaplicky Internship je program, který poskytuje čerstvým absolventům architektonických oborů z českých univerzit možnost strávit tři měsíce na stáži v jednom z prestižních londýnských studií, a vyzkoušet si tak práci na významných projektech ve společnosti renomovaných architektů.

Více o Kaplicky Internship
Image

Student Hub

Bakala Foundation Student Hub je informační, poradenské a podpůrné centrum sloužící stipendistům programu Scholarship i široké veřejnosti zajímající se o studium na zahraničních univerzitách.

Více o Student Hub

Profesionální a nezávislá žurnalistka

Image

Journey: Journalism Bootcamp

Program Journey: Journalism Bootcamp je desetidenní intenzivní kurz žurnalistiky určený pro české i zahraniční studenty.

Více o Journey: Journalism Bootcamp

Achillova data

Achillova data je tříměsíční kurz pro začínající novináře a studenty mediálních oborů z ČR, jehož cílem je seznámit účastníky se základními nástroji, aktuálními trendy a metodami in-depth žurnalistiky.

Více o Achillova data
Image

Granty

Člověk v tísni, o.p.s. – Lepší škola pro všechny

Ne všichni mají nadání a schopnosti studovat na prestižních zahraničních univerzitách. I proto Bakala Foundation podpořila projekt Lepší škola pro všechny, který učitelům pomáhá se zaváděním inkluzivního vzdělávání. Společné vzdělávání pro všechny představuje velkou výzvu a mnoho učitelů z něj má obavy. V rámci tohoto projektu mají učitelé k dispozici přednášky, školení a materiály, které jim usnadňují zavádění inkluzivního vzdělávání v jejich školách a třídách. Více o projektu: http://www.varianty.cz/projekty/59-lepsi-skola-pro-vsechny

Více o grantech
Darovali jsme 500 000

„Struny podzimu“ – spolek – Stipendium Strun podzimu

Bakala Foundation poskytla příspěvek festivalu Struny podzimu na udělení stipendií na podporu mladých jazzových talentovaných hudebníků při jejich zahraničním studiu. Více o projektu: http://www.strunypodzimu.cz/stipendium/

Více o grantech
Darovali jsme 250 000

Kontakt

Nadace The Bakala Foundation

Zapsané sídlo:

Pernerova 676/51
186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 27921247
DIČ: CZ27921247

Email: info@bakalafoundation.org